Stages en arbeidstraining

Arbeidstraining en praktijkgerichte participatie maakt vanaf de start van het VSO, een groot en belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Per fase is een arbeidstrainingsprogramma samengesteld waarbij elke leerling stap voor stap toewerkt naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van arbeid en participatie, passend bij de kwaliteiten en ambities van de individuele leerlingen.

Fase 1 (12 - 14 jaar)

Interne Arbeidstraining (IAT):
De leerling voert, binnen de context van de school, samen met klasgenoten en met begeleiding van de interne arbeidstrainer, eenvoudige (repeterende) werkzaamheden uit, gericht op het aanleren van arbeids- en werknemersvaardigheden.

Leren op Locatie (LOL):
De leerling maakt, buiten de context van de school, samen met klasgenoten en met begeleiding van de eigen leerkracht en/of interne arbeidstrainer, kennis met diverse bedrijfsprocessen binnen verschillende sectoren.

Fase 2 (14 - 16 jaar)

Buitenschoolse Arbeidstraining (BAT):
De leerling voert, buiten de context van de school, in een groep samengesteld uit leerlingen van verschillende klassen en met begeleiding van een minder bekende (stage) begeleider vanuit school, eenvoudige werkzaamheden uit. Deze zijn gericht op het uitbreiden van arbeids- en werknemersvaardigheden en de voorbereiding op een vervolg in een zelfstandige stage.

Stage:
De leerling traint 1 tot 2 dagen per week, zelfstandig, buiten de context van de school en met begeleiding van een onbekende begeleider vanuit de stageplek en een stagebegeleider op afstand vanuit school, zijn/haar arbeidsvaardigheden op een dusdanig
niveau dat uitbreiding van de stagedagen en doorstroom naar fase 3 mogelijk is.

Fase 3 (16 - 18 jaar)

Stage:
De leerling traint 3 tot 4 dagen per week,
zelfstandig, buiten de context van de school en met begeleiding van een onbekende begeleider vanuit de stageplek en een stagebegeleider op afstand vanuit school, zijn/haar arbeidsvaardigheden op een dusdanig
niveau dat uitstroom naar een passende werkplek
binnen arbeid of dagbesteding mogelijk is.