Voortgezet speciaal onderwijs

De Tarcisiusschool is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent, kennis en vaardigheden. Samen werken we aan reële kansen op een volwaardige plek in de maatschappij. Ons onderwijs sluit daarom goed aan bij de technologische ontwikkelingen van de kennismaatschappij. Zo bereiden we de jongeren voor op de maatschappij van morgen.

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen willen niet alleen leren, zij willen ook graag een diploma of certificaat behalen. Daarmee laten ze zien dat ze over specifieke kennis en vaardigheden beschikken. Binnen het VSO gaan we samen op zoek naar de talenten van de leerling en zijn voorkeuren en mogelijkheden. De leerlingen stromen uit in arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of (enkelen) richting middelbaar beroepsonderwijs (ROC).

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor een grote groep mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt: mensen met een bijstandsuitkering, arbeidsbeperking en werkzoekende jongeren. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Ze werken hiervoor op regionaal niveau samen met UWV, werkgevers en werknemers in regionale Werkbedrijven. Voor meer informatie zie de website van de rijksoverheid. 

Participatiewet

Op de Tarcisiusschool is er 3 tot 4 keer per jaar een bijeenkomst (scholenoverleg) met MEE Gelderse Poort en het jongerenloket (Werkbedrijf Nijmegen e.o.). In dit overleg bespreken we de mogelijkheden van de jongeren een half jaar voor ze 18 worden. We informeren de ouders en helpen waar nodig.

Samenwerken voor passend onderwijs

Sinds 2014 zijn alle scholen in Nederland door een wet verplicht om passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs betekent onderwijs waarbij àlle leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. De leerling volgt bij voorkeur onderwijs op een reguliere school. Lukt dat niet, dan zorgt deze school er samen met het speciaal onderwijs voor dat de leerling ‘passend onderwijs’ krijgt.

Samenwerken voor passend onderwijs

De Tarcisiusschool werkt intensief samen met alle reguliere en speciale scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen en, waar nodig en gewenst, met andere instanties. Samen maken we afspraken over de ondersteuning aan de leerlingen. Meer informatie over onze samenwerkingsverbanden vindt u hier.

Schoolplan

De complete schoolgids voor het voortgezet speciaal onderwijs op de Tarcisiusschool kunt u ook als PDF downloaden. 

Schoolplan: Hier kunt u de pdf van het schoolplan downloaden.

Om de schoolgids te openen heeft u Adobe Acrobat Reader© nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden en op uw computer installeren.

Schooltijden

Alle leerlingen blijven over op school. De schooltijden zijn:

Maandag  08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
 08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag  08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag 
 08.30 uur – 14:15 uur
Vrijdag
 08.30 uur – 14.15 uur

 

Vakanties en vrije dagen

Onze vrije dagen en vakanties zijn al aan het begin van ieder schooljaar bekend. U kunt deze data vinden in de schoolgids VSO.

 

Schoolactiviteiten

Ieder schooljaar organiseert de Tarcisiusschool voor elke afdeling verschillende activiteiten, schoolreisjes en excursies. Informatie hierover staat in de schoolgids en u ontvangt ruim van tevoren een brief die aan de leerling word meegegeven.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]