Schooltijden

De leerlingen gaan volgens een vijf gelijke dagen model naar school.

Schooltijden 2022-2023

  Maandag   08.30 uur – 14.15 uur
  Dinsdag   08.30 uur – 14.15 uur
  Woensdag   08.30 uur – 14.15 uur
  Donderdag   08.30 uur – 14.15 uur
  Vrijdag   08.30 uur – 14.15 uur

Afmelden of ziekmelden leerlingen

Als een leerling ‘s ochtends te laat komt of ziek is – en daardoor geen onderwijs kan volgen – moeten ouders of verzorgers dit persoonlijk melden bij de mentorleerkracht. Dat kan tussen 08:00 en 08:30 uur. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van het leerlingenvervoer.

Verzuim

Wanneer een leerling binnen vier schoolweken 16 uur of meer ongeoorloofd afwezig is, heeft de school de taak dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer een leerling 10x te laat komt, heeft de school ook de taak dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verzekering en aansprakelijkheid

De Tarcisiusschool heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens het rechtstreeks naar school of naar huis gaan. De verzekering geldt ook voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden. Een leerling brengt soms schade toe aan eigendommen van de school, een medewerker of van een medeleerling. Is er sprake van opzettelijke schade of schade door onvoorzichtigheid, dan moeten de kosten hiervan vergoed worden. Kinderen van veertien jaar of ouder zijn persoonlijk aansprakelijk als zij schade aan derden toebrengen. Kinderen jonger dan veertien zijn niet zelf aansprakelijk voor schade aan derden, maar hun ouders. Voor hen is het van belang dat ouders een WA-verzekering hebben afgesloten.

Het kan ook voorkomen dat de school schade veroorzaakt en dus aansprakelijk is. De Tarcisiusschool heeft daartoe een WA-verzekering afgesloten. Het gaat daarbij om verwijtbare schade. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen leerlingenvervoer.

Onky Donky

De Tarcisiusschool krijgt een aantal keer per jaar de mogelijkheid om naar het Onky Donky Huis in Ouwehands dierenpark in Rhenen te gaan. Per klas worden er steeds twee leerlingen uitgekozen om hieraan deel te nemen. Het schoolteam maakt in overleg met elkaar de indeling van de groepjes. Dit is belangrijk voor het verloop van de dag. Onky Donky is een initiatief van de dierentuin waarbij onze leerlingen een dagje in de watten worden gelegd. Het Onky Donky Huis is de gehele dag het vaste honk van de groep en biedt ons als school een opmaat gemaakt programma aan. Vanuit hier worden er verschillende activiteiten aangeboden aan de leerlingen. Uiteraard gaan de leerlingen ook het dierenpark in, waar ze op een educatieve en speelse manier kennis met het dierenrijk maken. De gehele dag wordt eten en drinken door Onky Donky verzorgd. Aan het einde van de dag krijgen de leerlingen een leuke goodiebag voor thuis. Het vervoer naar Onky Donky en de begeleiding van de kinderen in het dierenpark, wordt vanuit school georganiseerd.

Special Arts

Het ontwikkelen van creativiteit is één van de ‘21 century skills’. Naast Special Heroes is de Tarcisiusschool afgelopen schooljaar een samenwerking aangegaan met Special Arts. Dit is een samenwerkingsverband waarin ook de LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie Amateurkunsten) en De Lindenberg participeren. Het doel hiervan is, om mede dankzij een subsidie van Muziekimpuls, leerlingen enthousiast te maken voor verschillende vormen van muziek en waar mogelijk andere expressie-activiteiten. Dit gebeurt eerst in school en vervolgens na school, om uiteindelijk te komen tot buitenschoolse muziekactiviteiten.

Special Heroes

Sport en bewegen geeft de kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer mogelijkheid om contacten te leggen met andere
kinderen. Zo kunnen de schoolprestaties van uw kind worden verbeterd. Special Heroes is een landelijk erkend bewegingsprogramma waarbij leerlingen vanuit de lessen voor bewegingsonderwijsgymlessen op school
gestimuleerd worden om na schooltijd in de thuissituatie te gaan sporten bij een vereniging. Daarnaast heeft de Tarcisiusschool een vrijetijdsteam van Special Heroes. Het vrijetijdsteam zorgt ervoor dat de pauzes leuk en vooral
sportief worden ingekleurd. Ook verzorgt het team de contacten met de gemeenten, ouders en sportverenigingen om samen een passende vrijetijdsbesteding te vinden voor iedere leerling.

Stichting Leergeld

Het kan zijn dat sommige gezinnen de (financiële) middelen niet hebben om hun kind op een sportvereniging te plaatsen. Stichting Leergeld wil hierin ondersteuning bieden. Stichting Leergeld geeft de mogelijkheid aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Alleen in de gemeente Nijmegen ondersteunt Stichting Leergeld al duizenden kinderen, die daardoor net als andere kinderen kunnen meedoen. 

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming kunt u contact opnemen met school of direct met Stichting Leergeld Nijmegen, tel. 024 – 323 76 44.

Dit nummer is uitsluitend bereikbaar tijdens het telefonisch
spreekuur: maandag-, woensdag-, vrijdagochtend
van 10.00 – 12.00 uur.

E-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl

Bent u woonachting in een andere gemeente dan kunt u
terecht op de volgende website: www.leergeld.nl

Samenwerking met schoolagent

Dit schooljaar is er een schoolagent gekoppeld aan onze school. Zijn naam is Umut Erkus. Bij bijzonderheden kunnen we zijn hulp en expertise inschakelen. Ook neemt hij deel aan activiteiten op school.

Jongerenwerker Bindkracht10

Dit schooljaar is er een jongerenwerker vanuit Bindkracht10 voor 4 uur per week aan de school gekoppeld. De jongerenwerker vormt een brug tussen het schoolbestuur en leerlingen en geeft ondersteuning bij het welzijn van
jongeren. De jongerenwerker geeft individuele begeleiding, is aanwezig tijdens pauzes en organiseert activiteiten op school.