Speciaal onderwijs

De Tarcisiusschool is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent, kennis en vaardigheden. Op onze school krijgen leerlingen de kans om te leren in een veilige en uitnodigende omgeving. Hun talenten vormen het uitgangspunt voor het onderwijs. Het accent ligt op het plezier in (samen) leren.

Speciaal onderwijs

De SO-leerlingen krijgen les in klassen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De indeling van de leerlingen gebeurt op basis van hun niveau, van zowel gedrag als schoolprestaties. We besteden evenveel aandacht aan lesvakken als aan de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele vaardigheden. Op onze school telt de ontwikkelingsleeftijd zwaarder dan leeftijd in jaren of onderwijsniveau. Daardoor bestaat een klas uit leerlingen van diverse leeftijden.

Samenwerken voor passend onderwijs

Sinds 2014 zijn alle scholen in Nederland door een wet verplicht om passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs betekent onderwijs waarbij àlle leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. De leerling volgt bij voorkeur onderwijs op een reguliere school. Lukt dat niet, dan zorgt deze school er samen met het desbetreffende Samenwerkingsverband vanuit de regio waarbinnen de leerling woont en het speciaal onderwijs voor dat de leerling ‘passend onderwijs’ krijgt. De Tarcisiusschool werkt intensief samen met alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de regio Nijmegen en, waar nodig en gewenst, met andere instanties. Samen maken we afspraken over de ondersteuning aan de leerlingen. Meer informatie over ons samenwerkingsverband vindt u hier.

Schooltijden

Alle leerlingen blijven over op school. De schooltijden zijn:

Maandag  08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
 08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag  08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag 
 08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
 08.30 uur – 14.15 uur

 

Vakanties en vrije dagen

Onze vrije dagen en vakanties zijn al aan het begin van ieder schooljaar bekend. U kunt deze data vinden in de schoolgids SO.

Schoolactiviteiten

Ieder schooljaar organiseert de Tarcisiusschool voor elke afdeling verschillende activiteiten, schoolreisjes en excursies. Informatie hierover staat in de schoolgids en u ontvangt ruim van tevoren een brief die aan de leerling word meegegeven.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]