Samenwerkingspartners

Special Arts

Het ontwikkelen van creativiteit is één van de ‘21 century skills’. Naast Special Heroes is de Tarcisiusschool afgelopen schooljaar een samenwerking aangegaan met Special Arts. Dit is een samenwerkingsverband waarin ook de LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie Amateurkunsten) en De Lindenberg participeren. Het doel hiervan is, om mede dankzij een subsidie van Muziekimpuls, leerlingen enthousiast te maken voor verschillende vormen van muziek en waar mogelijk andere expressie-activiteiten. Dit gebeurt eerst in school en vervolgens na school, om uiteindelijk te komen tot buitenschoolse muziekactiviteiten.

Special Heroes

Sport en bewegen geeft de kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer mogelijkheid om contacten te leggen met andere kinderen. Zo kunnen de schoolprestaties van uw kind worden verbeterd. Special Heroes is een landelijk erkend bewegingsprogramma waarbij leerlingen vanuit de gymlessen op school gestimuleerd worden om na schooltijd in de thuissituatie te gaan sporten bij een vereniging. Daarnaast heeft de Tarcisiusschool een vrijetijdsteam van Special Heroes. Het vrijetijdsteam zorgt ervoor dat de pauzes leuk en vooral sportief worden ingekleurd. Ook verzorgt het team de contacten met de gemeenten, ouders en sportverenigingen om samen een passende vrijetijdsbesteding te vinden voor iedere leerling.

Stichting Leergeld

Het kan zijn dat sommige gezinnen de (financiële) middelen niet hebben om hun kind op een sportvereniging te plaatsen. Stichting Leergeld wil hierin ondersteuning bieden. Stichting Leergeld geeft de mogelijkheid aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Alleen in de gemeente Nijmegen ondersteunt Stichting Leergeld al duizenden kinderen, die daardoor net als andere kinderen kunnen meedoen. Om te kijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming kunt u contact opnemen met school of direct met Stichting Leergeld Nijmegen, tel. 024 – 323 76 44. Dit nummer is uitsluitend bereikbaar
tijdens het telefonisch spreekuur: maandag-, woensdag-, vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

E-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl

Bent u woonachting in een andere gemeente dan kunt u terecht op de volgende website: www.leergeld.nl

Jongerenwerker Bindkracht10

Dit schooljaar is er een jongerenwerker vanuit Bindkracht10 voor 4 uur per week aan de school gekoppeld. De jongerenwerker vormt een brug tussen het schoolbestuur en leerlingen en geeft ondersteuning bij het welzijn van
jongeren. De jongerenwerker geeft individuele begeleiding, is aanwezig tijdens pauzes en organiseert activiteiten op school.

Schoolagent

Dit schooljaar is er een schoolagent gekoppeld aan onze school. Zijn naam is Umut Erkus. Bij bijzonderheden kunnen we zijn hulp en expertise inschakelen. Ook neemt hij deel aan activiteiten op school.