Vacature Gedragswetenschapper / Orthopedagoog
Per 01-06-2024 (of eerder indien mogelijk)
0,8 / 1,0 fte
Salarisschaal 12 CAO PO

“Bij Tarcisius leren we samen samenleven, in en met de samenleving.”

Over Tarcisius
Tarcisius is een school voor pedagogisch-sensitief en ervaringsgericht onderwijs. Het is een plek
waar iedereen (jong en oud) graag wil zijn en zichzelf, met plezier en vanuit de eigen ‘natuur’, kan
ontwikkelen in de ontmoeting met- en in relatie tot al het andere. Een plek waar iedereen welkom
is, waar elk individu recht heeft op een ongelijke behandeling en waar volop ruimte is voor
diversiteit, verschillen (in leerstijlen), talentontwikkeling en maatwerk.
Bij Tarcisius draait het niet alleen om leren en presteren, maar juist om (samen)leven, nu en in de
toekomst. We hebben aandacht voor hoe wij samenleven en hoe we met onszelf, anderen en onze
omgeving omgaan. Hoe een ieder zichzelf binnen en met die omgeving kan blijven ontplooien,
ontdekken en ontwikkelen. Het vergroten van eigenaarschap en de ontwikkeling van identiteit,
(sociale) vaardigheden, competenties en zelfredzaamheid van leerlingen, stellen we daarbij
centraal.
Tarcisius is een éénpitter in de levendige wijk Brakkenstein, met een team van ongeveer 55
toegewijde professionals die onderwijs bieden aan zo’n 170 leerlingen. Onze school omvat zowel
een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar als een afdeling Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Onze kracht ligt in het bieden van
onderwijs aan leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte bij zowel de cognitieve
ontwikkeling als bij gedragsgerelateerde uitdagingen.
Jouw Rol
Als gedragswetenschapper bij Tarcisius ben jij een essentieel onderdeel van ons team. Je
bevordert de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van onze leerkrachten en andere
professionals door hen te ondersteunen bij gedragsvraagstukken en het psychosociaal welzijn van
onze leerlingen. Je ontwikkelt beleid op het gebied van psychosociale aspecten van het onderwijs,
biedt pedagogische begeleiding en ondersteuning aan collega’s, werkt intensief samen en stemt af
met andere deskundigen en/of ketenpartners (samenwerkingsverbanden, gemeenten en
zorgpartners). Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de leerlingdossiers en
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s), de intake van- en kennismaking met nieuwe leerlingen
(en ouders/verzorgers) en voert observaties, opbrengsten-analyses en diagnostisch onderzoek uit.
Wat We Zoeken
We zoeken een gedragswetenschapper met een achtergrond als psycholoog of orthopedagoog,
die gepassioneerd is en met ons samen het verschil wil maken in de levens en ontwikkelkansen
van onze leerlingen. Je bent bedreven in het ontwikkelen en implementeren van beleid op het
gebied van psychosociale aspecten van het onderwijs, hebt ervaring met het begeleiden en
ondersteunen van professionals in het speciaal onderwijs en het uitvoeren van diagnostisch
onderzoek.
Traumasensitief Onderwijs
Bij Tarcisius omarmen we traumasensitief onderwijs. We begrijpen de impact van ingrijpende
ervaringen op de ontwikkeling van onze leerlingen en stemmen ons onderwijs en onze begeleiding
hierop af. Als gedragswetenschapper speel je een cruciale rol in het ondersteunen van onze
traumasensitieve aanpak.
Ons Team
Ons schoolteam weerspiegelt een evenwichtige mix van leeftijd, gender, expertise, diversiteit en
achtergronden. We zijn sterk verbonden met elkaar en met onze omgeving, en onze cultuur wordt
gekenmerkt door betrokkenheid, veranderbereidheid en samenwerking.
Solliciteren
Ben jij de gedreven gedragswetenschapper die ons team wil komen versterken? Stuur dan uiterlijk
op 17-04-2024 je sollicitatiebrief en CV naar de directie van de school (Frank Saris –
f.saris@tarcisiusschool.nl en/of Mirthe Kamphuis – m.kamphuis@tarcisiusschool.nl).
We kijken ernaar uit om van je te horen en om samen te bouwen aan de verdere ontwikkeling van
een uitdagende en inspirerende leer- en leefomgeving voor onze leerlingen.