Contact met de school

Ouders/verzorgers die in contact willen komen met een medewerker van de school, kunnen dit telefonisch of per mail doen. Wilt u een leerkracht van uw kind spreken, dan kunt u voor 8.30 uur of na 14.30 uur bellen voor een afspraak via het telefoonnummer van de school (024 – 355 75 33). Natuurlijk kunt u ook vragen naar het mailadres van de betreffende leerkracht. Ook maakt de school gebruik van een schoolapp. Heeft u verdere vragen hierover dan kunt u deze met de mentor van uw kind bespreken.

Activiteiten

 Jaarlijks organiseert de Tarcisiusschool veel verschillende  activiteiten en excursies. U krijgt hierover steeds voorafgaand aan de activiteit de benodigde informatie.

Contactgegevens

Pater Eijmardweg 19
6525 RL Nijmegen

Tel: 024 – 355 75 33
E-mail: welkom@tarcisiusschool.nl
Onder schooltijd zijn we altijd telefonisch bereikbaar.

Wil je stage komen lopen op onze school? Wij hebben vaak stageplekken beschikbaar. Neem hiervoor contact op met: praktijk@tarcisiusschool.nl

Klik hier voor de routebeschrijving

Klachten

De Tarcisiusschool heeft een klachtenreglement en een klachtencommissie. 

Van klachten kunnen we leren. Klachten van ouders/ verzorgers en leerlingen stimuleren ons om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Kom met klachten daarom direct naar ons toe! Wij behandelen de klacht zorgvuldig, eerlijk en discreet. Wel gaan we ervan uit dat de klacht altijd eerst besproken is met de persoon over wie het gaat. Vervolgens kunt u contact opnemen met de directie van de school. Wilt u de kwestie liever niet met de directie bespreken, dan kunt u terecht bij de twee vertrouwenspersonen van school: Kim Schouten en René Pouwels. 

De externe vertrouwenspersoon is Carla Leen van de GGD regio Nijmegen. U kunt haar bereiken bij de GgD Regio Nijmegen: 
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen 
024 – 329 72 79.

U kunt met klachten ook terecht bij de stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Kijk voor informatie op de website www.gcbo.nl. Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 – 386 16 97
info@gcbo.nl