Onze school

De Tarcisiusschool zet zich in voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag. Op onze school werken we vanuit een ontwikkelingsgerichte en holistische visie. Verschillende dimensies van de menselijke ontwikkeling (zijn, willen, kunnen en weten) zijn in ons onderwijsmodel CompAs geïntegreerd. Het gaat op school niet alleen om hoe leerlingen leren en presteren, maar juist ook om hoe leerlingen willen leven, nu en in hun toekomst. Wij begeleiden en ondersteunen onze leerlingen op weg naar hun toekomst. Hierbij richten wij ons op ieders individuele mogelijkheden en uitdagingen. We noemen dat onderwijs op maat. Onderwijs op maat is een belangrijke succesfactor bij het vergroten van kansen. Zo bereiden we de jongeren voor op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.


Onze school

 

Voortgezet speciaal onderwijs

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs verzorgt het onderwijs voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een specialistische ondersteuningsbehoefte, bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein Leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein Gedrag). Alle leerlingen krijgen passend onderwijs via onderwijsarrangementen aangeboden. De arrangementen van het vso zijn onderverdeeld in fase 1, 2 en 3. De Tarcisiusschool heeft ook externe locaties voor dagbesteding en arbeidstraining, in de vorm van leerwerk- en stageplaatsen. 

Jaarverslag

In het jaardocument en in rapporten geeft de Tarcisiusschool een beeld van de organisatie, onze doelen, activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Ook besteden we aandacht aan kwaliteit en veiligheid, aan personeel en aan de financiële resultaten.

Ouders/Verzorgers

Voor onze school is de samenwerking met ouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers en eventuele hulpverleners van essentieel belang. Samen bepalen we voor alle leerlingen de doelen en de koers voor komend schooljaar. En samen zorgen we voor een veilige omgeving voor uw kind. We gaan een pedagogisch partnerschap aan. Het programma is gericht op onderwijs, behandeling en zorg .

Contact & aanmelden

Heeft u vragen of wilt u uw kind bij ons aanmelden? Bel dan 024 - 355 75 33 of stuur ons een mailtje: welkom@tarcisiusschool.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]