Onze school

De Tarcisiusschool zet zich in voor kinderen en jongeren van 
6 tot maximaal 18 jaar met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag. Op onze school krijgt iedere leerling de aandacht die hij nodig heeft. We stimuleren hierbij het ontdekken en ontwikkelen van talent. 

Samen gaan we op zoek naar wat de leerling zou willen en kunnen én naar de mensen die daarbij kunnen helpen. Zo bereiden we hem zo goed mogelijk voor op de toekomst.


Onze school

 

Voortgezet speciaal onderwijs

Op de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs verzorgen we onderwijs voor leerlingen van 12 tot maximaal 18 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. Bij onze begeleiding en ondersteuning houden we zo veel mogelijk rekening met hun talenten, mogelijkheden en aandachtspunten. Zo bereiden we ze voor op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.
Download onze folder over Voortgezet speciaal onderwijs of kijk eens in onze schoolgids hieronder.

Jaarverslag

In het jaardocument en in rapporten geeft de Tarcisiusschool een beeld van de organisatie, onze doelen, activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Ook besteden we aandacht aan kwaliteit en veiligheid, aan personeel en aan de financiële resultaten.

Ouders

Op de Tarcisiusschool vinden we betrokkenheid van de ouders belangrijk. Zodra een kind is toegelaten tot onze school, leggen zij een deel van de opvoeding in onze handen. Ouders, school en hulpverleners hebben elkaar nodig om een kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Wij geloven in de uitspraak ‘Opvoeden doe je sámen’ (educatief partnerschap).

Contact & aanmelden

Heeft u vragen of wilt u uw kind bij ons aanmelden? Bel dan 024 - 355 75 33 of stuur ons een mailtje: welkom@tarcisiusschool.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]